U bent hier

Biostimulanten

De toekomst in gewasbescherming

Wat zijn biostimulanten?

Biostimulanten zijn bacteriën, schimmels, meststoffen en/of extracten die aan de bodem of het substraat worden toegevoegd. Biostimulanten zorgen voor een beter bodemleven, waardoor planten gezonder en weerbaarder worden. Daarnaast zorgen de biostimulanten ervoor dat ze voedingsstoffen beter benutten en gaan ze zuiniger om met water en mineralen.

Biostimulanten zorgen ervoor dat planten beter tegen stress, ziekten en plagen kunnen. Hierdoor dragen ze bij aan een hogere opbrengst en een betere kwaliteit van het gewas.

Waarom biostimulanten gebruiken?

Bij de inzet van biostimulanten moeten de juiste omstandigheden gecreëerd worden. Zij functioneren namelijk op basis van een interactie tussen klimaat, de plant, het substraat en de ziekte of plaag. Biostimulanten beschermen, in tegenstelling tot gewasbeschermingsmiddelen, niet direct tegen ziekten en plagen. Wel zorgen zij voor gezonde en weerbare planten, waardoor er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Het gebruik van biostimulanten is daarom ook sterk in opkomst. Het is namelijk een duurzaam alternatief voor chemische gewasbeschermingsmiddelen, die meer en meer onder druk komen te staan.

 

Van natuurlijke oorsprong

Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong is een verzamelnaam van ziekte- en plaagbestrijding met behulp van natuurlijke vijanden. Dit kunnen spinnen, insecten, nematoden, schimmels of bacteriën zijn. Zij bestrijden alleen of gezamenlijk de ziekteverwekkers (pathogenen) van gewassen. Soms zijn ze ook in staat om gewassen weerbaarder te maken. 

Zeewierextracten

Zeewierextracten hebben een hoog gehalte aan spoorelementen, vitaminen, planthormonen en enzymen. Vrijwel al deze elementen die van levensbelang zijn voor gewassen. Gewassen kunnen echter door allerlei omstandigheden belemmerd worden in hun groei. Een gewas dat niet goed gedijt is - naast stressgevoelig - ook vatbaar voor diverse ziekten zoals gebreksziekten en schimmelinfecties en stagneert in de groei. Dit komt de kwaliteit en opbrengst uiteraard niet ten goede. Door het inzetten van zeewierextracten wordt de weerstand van de plant verhoogt en zal daardoor minder last hebben van ziekten en plagen. Zeewierextracten hebben zowel een rol als meststof, maar ook als gewasbeschermingsmiddel.

Wij hebben zowel een biostimulant als een zeewierextract in ons assortiment:

ExSolP: Maakt organisch en mineraal gebonden fosfaten vrij en opneembaar voor de plant.
Algeco: Algeco is een biologisch-organische groeistimulator op basis van zeewier (Ascophyullum nodosum) en rijk aan sporenelementen.  

Zoekveld