verzending

Verzending €3,99 - Gratis vanaf €45

ervaring

Natuurlijke Vijanden altijd gratis bezorgd

Promanal-R concentraat 50 ml

Promanal-R concentraat 50 ml

Product information

€ 12.99

Description

Hardnekkige insecten kunnen het beste worden bestreden met Promanal-R. Het is belangrijk, dat alle insecten goed geraakt worden, omdat Promanal-R een contactmiddel is. Zowel de boven- als onderzijde van het blad moet goed vochtig gemaakt worden over het volledige oppervlak.

Verkrijgbaar in 50 ml concentraat en 500 ml gebruiksklaar verpakking.

 • Insecten effectief en snel bestrijden
 • Geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis
 • Promanal-R bevat 100% natuurlijk werkzame stoffen
Options
Vind een winkel bij je in de buurt

Additional details

Barcode(s)
8711731005876

Gevarenaanduiding

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Extra details

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Alles wat je moet weten

Effectief tegen spint, wol-, dop- en schildluis

ECOstyle Promanal-R is de meest effectieve oplossing om jouw planten te beschermen tegen spint, wolluis en dopluis. Het stopt de beschadiging aan bladeren en plant. Zodra aantasting van spint in de siertuin of op balkon- en kamerplanten wordt waargenomen, pas dan Promanal-R direct toe. Doseer 10 ml op een liter water en pas de behandeling toe. Eventueel herhalen na 7 dagen. Zodra aantasting van dop-, wol- en schildluis in de siertuin of op balkon- en kamerplanten wordt waargenomen, direct starten met Promanal-R. Doseer 20 ml op een liter water en pas de behandeling toe. Eventueel herhalen na 14 dagen.

 • Dopluis, wolluis, spint en schildluis bestrijden
 • Geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis
 • Promanal-R bevat 100% natuurlijk werkzame stoffen

Promanal-R voor een snelle werking

ECOstyle Promanal-R is geschikt voor alle sierplanten die binnen en buiten staan. Het heeft een snelle werking en bestrijd dopluis, wolluis, spint en schildluis.

Promanal-R is een contactmiddel geschikt voor het bestrijden van dopluis, wolluis, spint en schildluis.

 1. Schudden voor gebruik
 2. Promanal-R is een contactmiddel; zorg dat de te bestrijden insecten goed geraakt worden
 3. Besproei alle bladeren (boven- en onderzijde) en de stengel van de plant goed vochtig over het volledige oppervlak
 4. Promanal-R is onbeperkt houdbaar, mits vorstvrij bewaard

Dosering: de mengverhouding voor spint is 10 ml Promanal op 1 liter water. Voor dopluis, wolluis en schildluis kun je de mengverhouding 20 ml Promanal op 1 liter water aanhouden.

 • Gebruik Promanal-R 's avonds of bewolkte dagen
 • De werkzame stof breekt snel af door de zon. Daarom is het verstandig om het product 's avonds of op bewolkte dagen toe te passen

Bekijk dit product in actie