Product information

Zilvervisjes Spray

Werkt tot 2 weken

Product information

Zilvervisjes Spray
Zilvervisjes Spray
Zilvervisjes Spray
Zilvervisjes Spray

€ 12.99

Zilvervisjes Spray

Vind een winkel bij je in de buurt
  • Bestrijden van zilvervisjes met handige spray
  • Directe en effectieve werking
  • Werkt tot twee weken

Voor een effectieve bestrijding van zilvervisjes

Wat maakt ZilvervisjesSpray zo bijzonder?

Met werkzame stof uit chrysanten

Met werkzame stof uit chrysanten

ZilvervisjesSpray bevat werkzame stof die verkregen is uit chrysanten. Pak het probleem direct bij de bron aan, voor een effectief resultaat.

Voor een snelle bestrijding

Voor een snelle bestrijding

Het handige spuitrietje past gemakkelijk in naden en kieren. Zo ben je snel van je plaag af.

De belangrijkste details

Type probleem

Overlast van insecten

Bestrijding van

Zilvervisjes

Dosering

ca. 10 seconden per vierkante meter besproeien

Samenstelling

Pyrethrinen (uit Chrysanthemum cinerariaefolium extract). Gehalte: 0,4% w/w (4 g/kg)

Werkzame stof

Pyrethrinen (uit Chrysanthemum cinerariaefolium extract) Gehalte: 0,4% w/w (4 g/kg)

Toepassing

Sprayen

Type product

Ongedierte bestrijding

ZilvervisjesSpray van ECOstyle is een goede keuze

Verrijkt met een werkzame stof

Verrijkt met een werkzame stof

ZilvervisjesSpray is op basis van natuur-pyrethrum, een stof verkregen uit chrysanten.

Volledig recyclebaar

Volledig recyclebaar

De verpakking is voor een groot deel gemaakt van gerecycled plastic. Daarnaast is de verpakking volledig recyclebaar.

Wij staan voor duurzaam

Wij staan voor duurzaam

Duurzaam tuinieren, daar staan we al ruim 50 jaar voor. Het is onze missie om mét de natuur te werken, om haar te beschermen en ondersteunen. Nu, én in de toekomst.

Alles wat je moet weten

Last van zilvervisjes? Kom er snel vanaf met deze spray op basis van pyrethrine. Dit is een werkzame stof dat wordt gehaald uit chrysanten. Het bestrijdingsmiddel heeft een snelle en lange werking tot twee weken. Zo zeg je snel gedag tegen overlast van zilvervisjes.

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie. Bekijk het volledige etiket met waarschuwingszinnen en -symbolen op deze pagina.

Kom snel van overlast van zilvervisjes af met deze spray op basis van pyrethrine. Dit is een werkzame stof dat wordt gehaald uit chrysanten. Het bestrijdingsmiddel heeft een snelle en lange werking tot twee weken. Zo zeg je snel gedag tegen overlast van zilvervisjes.

Huisdieren hoeven de ruimte niet te verlaten na behandeling. Het middel mag uitsluitend toegepast worden op plaatsen waar kinderen van nul tot vier jaar niet bij kunnen. Ook laat het geen vlekken achter op oppervlakten waar je de vloeistof spuit.

Om resistentie bij zilvervisjes te voorkomen is het belangrijk om het middel af te wisselen met andere middelen die werkt op basis van een andere werkzame stof.

Gevarenaanduiding

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur enandere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P220 Van kleding verwijderd houden. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.P280 Draag oogbescherming/gelaatsbescherming. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende eenaantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

UN Code

1950

Toelatingsnummer NL

13183 N

  1. Schud voor gebruik ongeveer tien seconden.
  2. Spray in de buurt van de schuilplaatsen of op plekken waar de zilvervisjes regelmatig langs komen. Spuit de vloeistof hier grondig.
  3. Gebruik het meegeleverde spuitrietje om goed in kieren en naden te spuiten.

Tips voor een nóg beter resultaat

Elk dier heeft een belangrijke functie

Elk dier heeft een belangrijke functie

Bestrijd dus alleen als het écht een plaag vormt, om de natuur weer terug in balans te brengen.

Effectief bestrijden

Effectief bestrijden

Je kunt zilvervisjes ook effectief bestrijden met de ZilvervisjesVal.

Spuit de looproutes ook goed in

Spuit de looproutes ook goed in

Zo voorkom je dat zilvervisjes terug blijven komen.