ECOstyle RupsVrij bestrijdingsmiddel - Bestel nu online ECOstyle RupsVrij bestrijdingsmiddel - Bestel nu online

RupsVrij

Effectief rupsen bestrijden in siertuin en moestuin
Effectieve bestrijding van rupsen, snelle en makkelijke toepassing
| Voorkomt vraatschade aan planten
| Spaart natuurlijke vijanden, zoals lieveheersbeestjes en sluipwespen

RupsVrij

Effectief rupsen bestrijden in siertuin en moestuin
Effectieve bestrijding van rupsen, snelle en makkelijke toepassing
| Voorkomt vraatschade aan planten
| Spaart natuurlijke vijanden, zoals lieveheersbeestjes en sluipwespen
Productformulier
11,49

Op voorraad

Op werkdagen voor 17:00 besteld, de volgende dag in huis

  Combineert goed met

  Omschrijving

  Last van vraatschade door rupsen in de tuin? Gebruk RupsVrij, een spuitvloeistof met micro-organismen als werkzame stof.

  🐛 Rupsen natuurlijk bestrijden
  🌱 Vraatschade voorkomen
  🌸 Voor planten, moestuin en fruitbomen
  ✅ Snelle werking
  ✨ Combineer met Lijmband en feromoonval voor het beste resultaat

  Rupsen bestrijden met RupsVrij

  Rupsen kunnen in korte tijd voor schade aanrichten aan planten in de tuin en moestuin. Een paar rupsen zijn nuttig, maar als er sprake is van een plaag kun je deze maar beter op tijd bestrijden. Zo voorkom je dat je tuin kaalgevreten wordt.

  RupsVrij is een spuitvloeistof met micro-organismen als werkzame stof. Het middel trekt in het blad van de plant. Zodra de rups ervan eet, verdwijnt de eetlust en sterft het beestje binnen enkele dagen. RupsVrij is niet schadelijk voor de plant zelf.

  Middelen tegen rupsen combineren

  Als je te maken hebt met een rupsenplaag, is het raadzaam om eerst te bestrijden met aaltjes. Dit is de meest natuurlijke manier om van de plaag af te komen. Als dit niet werkt, zet je RupsVrij in. Om rupsen uit fruitbomen te weren kun je Lijmband en een feromoonval inzetten.

  Gebruiksaanwijzing

  1. Los de poeder op in water volgens de doseringsinformatie op de verpakking
  2. Houd de sproeikop op een afstand van ongeveer 40 centimeter van de plant vandaan. Spray alle delen van de plant, ook de onderzijde van de bladeren, tot druipens toe nat.
  3. De insecten dienen goed geraakt te worden, en soms bevinden die zich ook aan de onderzijde van het blad.
  4. Binnen enkele uren na behandeling stopt de vraat van de rupsen. Na 3 tot 5 dagen sterven ze en vallen ze van de plant.

  Besproei de planten volledig met het mengsel zodra rupsen of -vraat wordt waargenomen. Bij een grote plaag of veel regenval is het aanbevolen om regelmatig te herhalen.

  Behandeling alleen bij een buitentemperatuur van boven de 15°C.

  Specificaties

  • Type probleem: Aangevreten planten
  • Bestrijding van: Rupsen
  • Dosering: Zie gebruiksaanwijzing in verpakking
  • Samenstelling: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 32000 IU/MG
  • Werkzame stof: Bacillus thuringiensissubsp. kurstaki 32000 IU/MG
  • Toepassing: Voor het bestrijden van rupsen waaronder de buxusrups - kleine wintervlinder en het koolwitje
  • Toepassingsperiode: Bij een buitentemperatuur boven de 15°C
  • Type product: Gewasbescherming

  Veiligheidsinformatie

  *Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie. Bekijk het volledige etiket met waarschuwingszinnen en -symbolen op deze pagina.

  Waarschuwing
  Gewasbeschermingsmiddel
  Toelatingsnummer: 15977 N
  Werkzame stof(fen): Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11, 32000 IU/MG (85% w/w)

  EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
  H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
  P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  P280 - Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming/ gehoorbescherming/ ...
  P261 - Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden. P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
  P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
  P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

  Vragen over rupsen bestrijden

  Waarom rupsen bestrijden?

  De rups is een harde groeier. Om te groeien, moet hij ontzettend veel eten. Deze vraatzucht kan voor enorme schade aan zowel sier- als moestuin zorgen, zeker omdat de rups veel broertjes en zusjes krijgt. Volwassen vlinders leggen namelijk vaak hun complete ei-pakket op één plant. De schade van rupsen herken je zo: als je bladeren afgeknabbeld of opkrullend zijn, heeft er vaak een rups van genoten. De meeste vraatschade zie je aan het einde van de zomer en het begin van de herfst, omdat de rupsen dan groter zijn. Je ziet ook al aan het begin van het teeltseizoen veel schade door de kleinere rupsen.

  Hoe bestrijdt ik zowel de rupsen als de volwassen motten?

  Je kunt de rupsen perfect bestrijden met RupsVrij of aaltjes. Om de volwassen motten te bestrijden gebruik je een feromoonval. Het is dan wel van belang om te weten om welk soort mot of rups het gaat.

  Herstelt de plant vanzelf na rupsen bestrijden?

  De vraatschade aan de plant herstelt niet door het bestrijden van rupsen. Je kunt wel preventieve maatregelen nemen om nieuwe schade te voorkomen, zoals het inzetten van een lijmband en bemesten. Door je planten regelmatig te voorzien van organische mest worden deze sterk en weerbaar. Zo hebben plagen minder kans om toe te slaan.

  Login

  Wachtwoord vergeten?

  Heb je nog geen account?
  Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.