ECOstyle RupsVrij bestrijdingsmiddel - Bestel nu online

RupsVrij

Effectief rupsen bestrijden in siertuin en moestuin
Effectieve bestrijding van rupsen, snelle en makkelijke toepassing
| Voorkomt vraatschade aan planten
| Spaart natuurlijke vijanden, zoals lieveheersbeestjes en sluipwespen

RupsVrij

Effectief rupsen bestrijden in siertuin en moestuin
Effectieve bestrijding van rupsen, snelle en makkelijke toepassing
| Voorkomt vraatschade aan planten
| Spaart natuurlijke vijanden, zoals lieveheersbeestjes en sluipwespen
Productformulier
11,49

Op voorraad

Op werkdagen voor 17:00 besteld, de volgende dag in huis

  Omschrijving

  Rupsen op planten bestrijden

  Elk insect heeft een functie. Zo ook rupsen, ze groeien uit tot prachtige vlinders die nodig zijn voor het bestuiven van bloemen. Rupsen zijn bovendien belangrijk voedsel voor vogels en andere dieren. Een paar rupsen op je planten is helemaal niet erg, je plant kan dit prima aan. Soms kan de balans in de tuin zoek raken waardoor de beestjes uitgroeien tot een plaag.

  Door je planten regelmatig te voorzien van organische meststoffen krijg je sterke een weerbare planten. Zo hebben plagen minder kans om toe te slaan. Wil je een plaag voorkomen? Dan kun je dit doen met behulp van feromoonvallen of een Lijmband. Werkt dit niet? Dan kun je overgaan op het inzetten van natuurlijke vijanden zodat de natuur de plaag zelf oplost. Heb je na een aantal weken nog last van de rupsen? Dan is RupsVrij een goede oplossing om de plaag onder controle te krijgen. 

  RupsVrij inzetten

  Rupsen zijn de hongerige larven van bijvoorbeeld vlinders en motten. Ze houden van planten zoals de buxus, of andere planten in je sier-, moes- of fruittuin. Ze zorgen voor veel vraatschade, soms zelfs voor volledig kaalgevreten bladeren.

  RupsVrij voorkomt vraatschade aan bladeren door rupsen. Het is een spuitvloeistof, met micro-organismen als werkzame stof zoals je deze ook in de natuur terugvindt. De meeste bestrijdingsmiddelen werken alleen door direct contact te maken met de rups. RupsVrij werkt anders: het middel trekt in het blad. Zodra de rups van het blad eet, stopt de vraat en binnen enkele dagen sterft de rups. RupsVrij kan met respect voor andere insecten zoals lieveheersbeestjes, en ook voor vogels gebruikt worden.

  Gebruiksaanwijzing

  1. Los de poeder op in water volgens de doseringsinformatie op de verpakking
  2. Houd de sproeikop op een afstand van ongeveer 40 centimeter van de plant vandaan. Spray alle delen van de plant, ook de onderzijde van de bladeren, tot druipens toe nat.
  3. De insecten dienen goed geraakt te worden, en soms bevinden die zich ook aan de onderzijde van het blad.
  4. Binnen enkele uren na behandeling stopt de vraat van de rupsen. Na 3 tot 5 dagen sterven ze en vallen ze van de plant.

  Besproei de planten volledig met het mengsel zodra rupsen of -vraat wordt waargenomen. Bij een grote plaag of veel regenval is het aanbevolen om regelmatig te herhalen.

  Behandeling alleen bij een buitentemperatuur van boven de 15°C.

  Specificaties

  • Type probleem: Aangevreten planten
  • Bestrijding van: Rupsen
  • Dosering: Zie gebruiksaanwijzing in verpakking
  • Samenstelling: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 32000 IU/MG
  • Werkzame stof: Bacillus thuringiensissubsp. kurstaki 32000 IU/MG
  • Toepassing: Voor het bestrijden van rupsen waaronder de buxusrups - kleine wintervlinder en het koolwitje
  • Toepassingsperiode: Bij een buitentemperatuur boven de 15°C
  • Type product: Gewasbescherming

  Veiligheidsinformatie


  Toelatingsnummer NL - 15977 N
  SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
  EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
  H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
  P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.
  P280 - Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen.
  P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalverzamelpunt overeenkomstig de plaatselijke voorschriften

  Login

  Wachtwoord vergeten?

  Heb je nog geen account?
  Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.