ECOstyle Ultima onkruid & mos bestrijder concentraat - Bestel nu online ECOstyle Ultima onkruid & mos bestrijder concentraat - Bestel nu online

Onkruidbestrijder Ultima - concentraat

Bestrijdt blad en wortel van onkruid
Tegen alle soorten onkruid, binnen 3 uur resultaat
| Bestrijdt het blad én wortel ondergronds
| Op basis van plantaardige vetzuren

Onkruidbestrijder Ultima - concentraat

Bestrijdt blad en wortel van onkruid
Tegen alle soorten onkruid, binnen 3 uur resultaat
| Bestrijdt het blad én wortel ondergronds
| Op basis van plantaardige vetzuren
Productformulier
18,79

Op voorraad

Op werkdagen voor 17:00 besteld, de volgende dag in huis

  Combineert goed met

  Omschrijving

  Wat te doen tegen onkruid?

  Vaak wordt onkruid gezien als planten die snel woekeren of moeilijk te verwijderen zijn. Maar in principe ligt het aan je perceptie: wat de één onkruid vindt, laat de ander juist in zijn tuin staan vanwege de mooie bloemen. Naast dat onkruid een slechte reputatie heeft, speelt het een cruciale rol in de tuin. Onkruid zorgt voor een goede ecologische balans en lokt verschillende insecten naar de tuin.

  Bepaalde onkruidsoorten dienen bijvoorbeeld als belangrijke voedselbronnen voor bestuivers zoals bijen en vlinders. Van sommige soorten zijn bepaalde vlinders zelfs volledig afhankelijk, denk bijvoorbeeld aan distels of brandnetels. Onkruid in de tuin is dus niet alleen maar kommer en kwel, maar draagt juist bij aan de biodiversiteit. Laat onkruid dus zo veel mogelijk staan, bijvoorbeeld in een hoekje in de tuin. 

  Onkruid bestrijden

  Wil je mos en onkruid toch liever effectief en ondergronds tot in de wortel bestrijden? Met Ultima onkruidverwijderaar heb je al binnen enkele uren zichtbaar resultaat, zonder veel werk. Ultima droogt de plant uit en is breed inzetbaar in de tuin. Ultima is een niet-selectief contactmiddel ter bestrijding of onderdrukking van onkruid, mos en algen. Dit betekent dat andere planten die met het middel in contact komen ook verdorren.

  Ultima bevat géén glyfosaat of vergelijkbare chemische bestanddelen. We gebruiken uitsluitend werkzame stoffen die oorspronkelijk terug te vinden zijn in de natuur of toegelaten zijn in de voedingsmiddelenindustrie. 

  Gebruiksaanwijzing

  Bij een volledig met onkruid begroeid oppervlak gebruik je 100 milliliter spuitvloeistof per vierkante meter. Bij een oppervlak dat niet volledig met onkruid begroeid is, 100 milliliter spuitvloeistof per 3 vierkante meter.

  1. Maak de spuitoplossing aan met een dosering van 167 milliliter vloeistof per liter water
  2. Let op: de onkruid mag niet groter zijn dan tussen de 5 en 10 centimeter
  3. Spuit het onkruid op je terras in zijn geheel goed nat
  4. Voorkom dat het middel van de planten afdruipt

  Zorg ervoor dat het na gebruik tenminste 24 uur droog blijft. Zo kan de kiemremmer goed zijn werk doen.

  Let op! Overdosering kan tot een witte waas leiden. Binnen beperkte tijd zul je deze zien verdwijnen. Heb je een poreuze of getrommelde steensoort? Test dan eerst op een klein hoekje.

  Specificaties

  • Bestrijding van: Mos, Onkruid
  • Dosering: 2 doseerdopjes (167 ml) per liter water
  • Samenstelling: Maleine hydrazide 3% w/w ( 30g/l), pelargonzuur 18.7% w/w (186.7 g/l)
  • Toepassing: Mengen met water en sproeien
  • Toepassingsperiode: Bij temperaturen hoger dan 10°C
  • Type product: Onkruid bestrijding

  Veiligheidsinformatie

  *Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie. Bekijk het volledige etiket met waarschuwingszinnen en -symbolen op deze pagina.

  Waarschuwing
  Gewasbeschermingsmiddel
  Toelatingsnummer: 15924 N
  Werkzame stof(fen): Nonaanzuur 186,7 G/L

  EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
  H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
  P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
  P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
  P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

  Unlock Exclusive Gifts.

  Login

  Wachtwoord vergeten?

  Heb je nog geen account?
  Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.

  1
  Free Gift